Kurser

Målet med våra kurser & utvecklingsprogram är att skapa hållbar utveckling. För att uppnå det fokuserar vi på inlärning. Kommer du till oss får du vara beredd på att träna 😊

Kombinationen av beprövade metoder och verktyg tillsammans med träning under och efter kursen, har visat sig ge höga och hållbara effekter.

Du kommer att få kunskaper om beteendevetenskapliga metoder och modeller. Det ger dig kommunikationsförmåga i alla typer av möten med andra människor, såväl i arbetet som privat.

Coachutbildning för teamledare & chefer
- Femdagars kurs

 • Utveckla dig själv och din förmåga att utveckla andra!
 • Coaching som en öppen process och för fokus på specifika mål
 • Grundläggande drivkrafter bakom våra beteenden och hur de hjälper och hindrar oss
 • Kunna läsa och förstå kroppsspråk, hur vi tänker och hur det påverkar vårt agerande
 • Kraftfulla och väl utprövade coachprocessverktyg
 • Nå fram till den du coachar så det verkligen blir en förändring / utveckling
 • Ett halvår efter slutförd kurs får du möjlighet att utvärdera vilka bestående effekter du fått

 • Utbildningen genomförs både som öppen utbildning och företagsintern. Kontakta oss gärna om ni föredrar ett företagsinternt program.

Mer information hittar du i Produktblad Kurspris 20.000:- Moms tillkommer. INGÅR: Effektivitets- & DISC-profiler, coachhandbok med ett 20-tal coachverktyg samt lunch & fika

Coachutbildning i Uppsala
 • Modul 1: 5-6 februari
 • Modul 2: 12-13 mars
 • Modul 3: 10:e april
Anmäl dig här

Förstå dig själv & andra med DISC-Modellen
- Endagskurs

 • Djupare utveckling av dig själv och bättre samarbete med andra
 • Vilka drivkrafter har vi?
 • Hur ser våra behov och känslor ut?
 • Hur ser min DISC-personprofil ut? – Vilka är mina styrkor och utvecklingsområden?
 • Hur vet jag vem det är jag talar med, vilken beteendestil är det?
 • Förbättra mitt samarbete med andra genom att anpassa mig till olika beteendestilar!
 • Hur ser mitt team och teamets grupprofil ut och vad innebär det i utvecklingen av teamet?

 • Utbildningen genomförs både som öppen utbildning och företagsintern. Kontakta oss gärna om ni föredrar ett företagsinternt program.

Mer information hittar du i Produktblad Kurspris 4.800:- Moms tillkommer. INGÅR: Everything DISC-profil, Utbildningsmaterial samt lunch & fika

DISC i Uppsala
 • 22:a januari 2019
Anmäl dig här
DISC i Malmö
 • 11:e januari 2019
Anmäl dig här

Personligt Ledarskap, Effektivitet och Utveckling med iPEP
- Endagskurs

 • Öka din effektivitet och bli lugnare!
 • Du får möjlighet att mäta din effektivitet på 9 avgörande områden
 • Du får kunskap om hur du kan förbättra din effektivitet
 • Du får ta fram konkreta utvecklingsplaner på samtliga 9 områden
 • Du får hjälp med att välja ut vilket/vilka områden du behöver börja med för att få bäst effekt för dig

 • Utbildningen genomförs både som öppen utbildning och företagsintern. Kontakta oss gärna om ni föredrar ett företagsinternt program.

Mer information hittar du i Produktblad Kurspris 4.800:- Moms tillkommer. INGÅR: iPEP-profil, Utbildningsmaterial samt lunch & fika

iPEP i Uppsala
 • 21:a januari 2019
Anmäl dig här
iPEP i Malmö
 • 10:e januari 2019
Anmäl dig här