Referenser

Vad ger det?

De effekter i kundservice vår metod ger är att nöjdkundindex går upp, samtalstiden går ner eller behålls samt att medarbetarna finner både mer mening i arbetet och mår bättre.

När det gäller effekter i säljande organisationer så går utfallsprocenten (”Hitraten”) upp, storleken på affärerna ökar samt att kunderna stannar längre.

Uppdrag

Vi har utbildat och tränat tusentals personer i beteendebaserad kommunikation samt utbildat och tränat hundratals teamledare och ledare i coaching och ledarskap. Vi gör det i mindre grupper för att skapa utrymme för alla.

Uppdragsgivare

Vi har förmånen att få arbeta med flera av våra stora och kända varumärken samt med callcenters och säljbolag. Vi har ett flertal uppdragsgivare som vi arbetet med under en längre tid och på så sätt fått möjligheten att verkligen testa metoderna på både vad gäller effekter och hållbarhet. Exempel på branscher via arbetar med:

  • Bank och Försäkring
  • Callcenter och säljbolag
  • Dagstidningar och fackpress
  • El- och Energi
  • IT: både hård- och mjukvara
  • Medlemsorganisationer
  • Näthandel
  • Resor och Underhållning
  • Statliga servicesorganisationer
  • Telekommunikation

Kontakta oss gärna för mer information!